Магістр-Освітні програми

Освітні програми

Освітньо-професійна програма

  • Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. 2023 рік  [УКР]

Освітньо-наукова програма

  • Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 2023 рік  [УКР]
  • Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 2022 рік  [УКР]

Опис освітньо-професійної програми

На виконання затвердженого у 2015 році переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою, виникла необхідність в створенні освітньо-професійних програм програми другого (агістрерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. До її розроблення було залучено провідних наукових та науково-педагогічних працівників кафедр університету, які здійснювали підготовку за даною спеціальністю. Зокрема, було розроблено дві програми підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв» та «Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва», за якими протягом 2016-2019 років здійснювалася підготовки фахівців.
Увібравши кращий досвід вищезазначених програм та напрацювання наукових шкіл, у 2020 році була розроблено нова програма підготовки «Технічні та програмні засоби автоматизації», яка врахувала затверджений у цьому році стандарт вищої освіти, а також стратегію розвитку університету на 2021-2025 роки, побажання та зауваження наукової спільноти, роботодавців та здобувачів вищої освіти. Програма орієнтована на підготовку фахівців за спеціальністю з орієнтацією на створення інтелектуальних та адаптивних систем керування для ресурсо- та енергоефективних технологічних процесів і виробництв у різних галузях промисловості, здатних брати участь у науково-дослідних роботах у цій сфері. Програма забезпечує актуальність та прикладну спрямованість змісту освітнього процесу згідно з сучасним станом науки у галузі. Програмні компетентності та результати навчання здобувачів зорієнтовані на створення і вдосконалення засобів технологічного, інформаційного та програмного забезпечення, що гарантують високі якісні та кількісні показники функціонування виробничих, технічних, організаційних систем і комплексів в умовах технічного прогресу та сталого розвитку суспільства, що стоять за завданнями Industry 4.0, сприяють процесу швидкої адаптації продукції та послуг підприємств і компаній. Унікальність програми підкреслюється наданням можливості студентам бути залученими до написання проектних заявок та безпосереднього виконання окремих завдань у рамках міжнародних проектів науково-дослідного та інноваційного характеру, у тому числі направленим на розроблення стартап-проєктів.
У працевлаштуванні випускників, які пройшли підготовку за освітньою програмою зацікавлені провідні підприємства галузі та науково-дослідні установи, як вітчизняні, так і іноземні. Представники роботодавців приймають активну участь у підготовці здобувачів за освітньою програмою у рамках договорів про співпрацю, укладених між університетом та рядом організацій роботодавців.

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки магістрає програмою вищої освіти, яка призначена для глибокого вивчення на рівні магістра, що є високим рівнем освітнього досягнення. Ця програма включає як теоретичні, так і практичні аспекти, спрямовані на поглиблення розуміння предмету та навичок у області автоматизації та комп’ютерних технологій .

Основна мета освітньо-наукової програми – забезпечити студентам високий рівень експертності і допомогти їм розвивати критичне мислення, дослідницькі навички та здатність до самостійної роботи. Програма включає в себе вивчення спеціалізованих курсів, практичні тренування, написання магістерської роботи та інші активності.

Навчання за програмою триваэ два років і може бути орієнтованою на дослідження чи спрямованою на практичний досвід. Студенти, які успішно завершують освітньо-наукову програму, отримують ступінь магістра у відповідній області і можуть розглядатися як висококваліфіковані фахівці у своїй галузі.

Сертифікат

Сертифікат

Громадське обговорення

Освітньо-професійна

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” за спеціальністю 174 – “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” просимо скористатись даною формою.

Освітньо-наукова

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-наукової програми за другим рівнем вищої освіти за спеціальністю 174 – “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” просимо скористатись даною формою.

Попередні версії

  • Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. 2022 рік  [УКР]
  • Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. 2021 рік  [УКР]

Попередні версії

  • Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 2022 рік  [УКР]
  • Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 2021 рік  [УКР]
  • Освітньо-наукова програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. 2020 рік  [УКР]

Рецензії та відгуки на ОНП

Результати опитування

Результати опитування здобувачів за ОНП – 2023 рік  [Завантажити]

X