Міжнародна діяльність

Університети партнери

Напрямки міжнародної діяльності

Міжнародне науково-технічне співробітництво

Викладачі кафедри проводять спільні дослідження та приймають участь у виконанні науково-технічних проектів разом з партнерами із європейський університетів

Освітніх послуги іноземним громадянам

Кафедра надає можливість отримати освіту за спеціальністю 174 автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка іноземним громадянам

Проведення міжнародних конференцій

На кафедрі щороку проводиться міжнародна науково-практична конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (АКІТ) у якій приймають участь науковці з Польщі, Чехії, Білорусії, Румунії, Молдови тощо

Участь у міжнародних заходах

Науковці кафедри у регулярно приймають участь у міжнародних конференціях, семінарах та вебінарах

Публікація наукових робіт закордоном

Викладачі кафедри регулярно публікують результати своїх наукових досліджень у виданнях закордоном, у тому числі тих, що входять до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, Web of Science тощо

Договори про співпрацю

В рамках програми співпраці з Європейських союзом на кафедрі діє ряд міжнародних договорів про співпрацю:

X