Бакалавр-Освітня програма

Освітня програма

  • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Технічні та програмні засоби автоматизації”. 2024 рік  [УКР]

Сертифікат

Опис освітньої програми

В основу освітньої програми «Технічні та програмні засоби автоматизації» покладені кращі здобутки багаторічного освітнього поцесу та досягнення наукової школи «Комп’ютерно-інтегровані ресурсоощадні системи керування технологічними процесами та виробництвами».

Програма враховує вимоги Стандарту вищої освіти, а також Стратегію розвитку університету на 2020-2025 роки, побажання та зауваження наукової спільноти, роботодавців та здобувачів вищої освіти.  У 2021 році програма оновлена шляхом перегляду переліку компетентностей що забезпечують її унікальність, вдосконалення структурно-логічної схеми підготовки та структуризації освітніх компонентів.

Програма орієнтована на комплексне застосування технічних та програмних засобів автоматизації, що дозволяє створювати багаторівневі системи керування технологічними процесами та виробництвами у різних галузях промисловості. Унікальність програми поглиблюється широким спектром вибіркових дисциплін, які забезпечують поглиблене засвоєння програмних компетентностей та надають різнопрофільну галузеву спрямованість знань та умінь з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Вона забезпечує актуальність та прикладну спрямованість змісту освітнього процесу згідно з сучасним станом науки у галузі.

У працевлаштуванні випускників зацікавлені провідні вітчизняні та закордонні підприємства галузі автоматизації та інформаційних технологій. Якість підготовки за програмою дозволяє значній частині випускників продовжити навчання на другому рівні вищої освіти.

Громадське обговорення освітньої програми

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Технічні та програмні засоби автоматизації» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 174 – “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” просимо скористатись даною формою.

Попередні версії освітньої програми

  • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Технічні та програмні засоби автоматизації”. 2023 рік  [УКР]
  • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Технічні та програмні засоби автоматизації”. 2022 рік  [УКР]
  • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Технічні та програмні засоби автоматизації”. 2021 рік  [УКР]

X