Магістр-Матеріальне забезпечення

Кафедра володіє гарною матеріально-технічною базою, зокрема є

 • лабораторія комп’ютерних технологій (311)
 • лабораторія пневмоавтоматики (301)
 • лабораторія технологічних вимірювань (307)
 • лабораторія мікропроцесорної техніки (308)
 • лабораторія вимірювань та моделювання (302-А)
 • учбово-прикладний центр розробки стратегій керування “Хоневелл Україна” (302-А)
 • українсько-норвезький центр дистанційного навчання (510)
 • комп’ютерні класи (4, 436)
 • мультимедійні потокові аудиторії 528, 530

307 – Лабораторія технологічних вимірювань

Лабораторія містить технічні засоби, що використовуються у реальних виробничих умовах для контролю та вимірювання найпоширеніших технологічних параметрів, а саме: температури, тиску, рівня, концентрації речовин, аналізу газів, витрати тощо.

Поруч із первинними вимірювальними перетворювачами та датчиками, студенти також вивчають будову та принцип роботи і особливості застосування перетворювачів сигналів за видом: електро-пневматичні, пневмо-електричні, а також нормувальні.

При вивченні перетворювачів сигналів акцентується увага на правильності їх застосування у системах керування та регулювання у поєднанні із первинними вимірювальними перетворювачами та регуляторами.

Особливу увагу у лабораторії приділено вивченню основних законів та принципів регулювання технологічних параметрів на базі сучасних промислових регуляторів та їх основних характеристик.

 

308 – Лабораторія мікропроцесорної техніки

Лабораторія мікропроцесорної техніки призначена для вивчення технічних засобів автоматизації і, зокрема, мікропроцесорних засобів побудови автоматизованих систем керування технологічними процесами у комп’ютерно-інтегрованих виробництвах.

Лабораторія містить стенди для дослідження елементів традиційних засобів локальної автоматики, різноманітних перетворювачів сигналів та виконавчих механізмів тощо.

Крім того, тут представлені стенди для вивчення всіх видів промислових контролерів:

 • інтегрованих багатоканальних ПЛК з пропрієтарним програмним забезпеченням,
 • PC-контрлерів,
 • малоканальних засобів побудови розподілених контролерних систем керування із приладами людино-машинного інтерфейсу,
 • промислових контролерів із уніфікованим програмним забезпеченням (стандарту IEC 61131-3)
 • засобів формування промислових комп’ютерних мереж.

 

Мультимедійні аудиторії (530, 528)

Кафедра забезпечена великими потоковими аудиторіями для проведення занять з використанням мультимедійних засобів. Можливість спільного доступу дозволяє студентам активно приймати участь у вирішенні поставлених задач в реальному часі. В цих аудиторіях проходять лекційні та практичні заняття,  відбуваються міжнародні конференції, захисти дипломних робіт та дисертацій.

Дані аудиторії використовуються для викладання курсів з програмування, числових методів, оптимізації, інформаційних систем і т.д.

 

Українсько-норвезький центр дистанційного навчання

На кафедрі створено українсько-норвезький центр дистанційного навчання.  Обладнаний робочими місцями та спеціальним обладнанням для проведення відео-конференцій, центр дає змогу проводити інтерактивні лекційні, семінарські та індивідуальні заняття з викладачами, які працюють в інших університетах Європи та США.

Доступ до інформаційно-навчальних ресурсів європейських університетів та залучення закордонних викладачів дозволяє студентам отримати цінний досвід на рівні міжнародної академічної спільноти.

X