Освітні програми

  • Технічні та програмні засоби автоматизації. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.[УКР]
  • Технічні та програмні засоби автоматизації. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.[УКР]
  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології. [УКР]
  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Освітньо-наукова програма третього (PhD) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології.[УКР] [ENG]
X