PHD-Вступ

174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Вступ до аспірантури регламентує і супроводжує Відділ аспірантури і докторантури університету
https://aspirantura.kpi.ua

https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172

X