PHD-Вступ

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Вступ до аспірантури регламентує і супроводжує Відділ аспірантури і докторантури університету
https://aspirantura.kpi.ua

X