Магістр-Методичне забезпечення

Навчальні плани

Освітньо-професійна програма

  • Навчальний план для магістрів 2023 року зарахування. Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. Денна форма навчання  [УКР]
  • Навчальний план для магістрів 2023 року зарахування. Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. Заочна форма навчання   [УКР]
  • Навчальний план для магістрів 2022 року зарахування. Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. Денна форма навчання  [УКР]
  • Навчальний план для магістрів 2022 року зарахування. Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. Заочна форма навчання   [УКР]

  • Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023/2024 н.р.) [УКР]

Освітньо-наукова програма

Робочі навчальні плани

Освітньо-професійна

  • Робочий навчальний план для магістрів 2022 року зарахування освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” денної форми навчання [УКР]
  • Робочий навчальний план для магістрів 2022 року зарахування освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” заочної форми навчання [УКР]

Освітньо-наукова

  • Робочий навчальний план для магістрів 2023 року зарахування освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”[УКР]
  • Робочий навчальний план для магістрів 2022 року зарахування (на 2023-24 н.р.) освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”[УКР]
  • Робочий навчальний план для магістрів 2022 року зарахування (на 2022-23 н.р.) освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”[УКР]

Силабуси

X