Магістр-Методичне забезпечення

Навчальні плани

Освітньо-професійна програма

 • Навчальний план для магістрів 2022 року зарахування. Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. Денна форма навчання  [УКР]
 • Навчальний план для магістрів 2022 року зарахування. Освітньо-професійна програма “Технічні та програмні засоби автоматизації”. Заочна форма навчання   [УКР]
 • Навчальний план для магістрів 2021 року зарахування. Освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації”. Денна форма навчання [УКР] [ENG]
 • Навчальний план для магістрів 2021 року зарахування. Освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації”. Заочна форма навчання [УКР]

 

 • Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022/2023 н.р.) [УКР]
 • Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу практичної підготовки освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023/2024 н.р.) [УКР]

Освітньо-наукова програма

Робочі навчальні плани

Освітньо-професійна

 • Робочий навчальний план для магістрів 2022 року зарахування освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” денної форми навчання [УКР]
 • Робочий навчальний план для магістрів 2022 року зарахування освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” заочної форми навчання [УКР]
 • Робочий навчальний план для магістрів 2021 року зарахування освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” денної форми навчання [УКР]
 • Робочий навчальний план для магістрів 2021 року зарахування освітньо-професійної програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” заочної форми навчання [УКР]

Освітньо-наукова

 • Робочий навчальний план для магістрів 2022 року зарахування освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”[УКР]
 • Робочий навчальний план для магістрів 2021 року зарахування освітньо-наукової програми “Технічні та програмні засоби автоматизації” [УКР]

X