Бакалавр-Матеріальне забезпечення

Кафедра володіє гарною матеріально-технічною базою, зокрема є

 • лабораторія комп’ютерних технологій (311)
 • лабораторія пневмоавтоматики (301)
 • лабораторія технологічних вимірювань (307)
 • лабораторія мікропроцесорної техніки (308)
 • лабораторія вимірювань та моделювання (302-А)
 • учбово-прикладний центр розробки стратегій керування “Хоневелл Україна” (302-А)
 • українсько-норвезький центр дистанційного навчання (510)
 • комп’ютерні класи (4, 436)
 • мультимедійні потокові аудиторії 528, 530

307 – Лабораторія технологічних вимірювань

Лабораторія містить технічні засоби, що використовуються у реальних виробничих умовах для контролю та вимірювання найпоширеніших технологічних параметрів, а саме: температури, тиску, рівня, концентрації речовин, аналізу газів, витрати тощо.

Поруч із первинними вимірювальними перетворювачами та датчиками, студенти також вивчають будову та принцип роботи і особливості застосування перетворювачів сигналів за видом: електро-пневматичні, пневмо-електричні, а також нормувальні.

При вивченні перетворювачів сигналів акцентується увага на правильності їх застосування у системах керування та регулювання у поєднанні із первинними вимірювальними перетворювачами та регуляторами.

Особливу увагу у лабораторії приділено вивченню основних законів та принципів регулювання технологічних параметрів на базі сучасних промислових регуляторів та їх основних характеристик.

 

308 – Лабораторія мікропроцесорної техніки

Лабораторія мікропроцесорної техніки призначена для вивчення технічних засобів автоматизації і, зокрема, мікропроцесорних засобів побудови автоматизованих систем керування технологічними процесами у комп’ютерно-інтегрованих виробництвах.

Лабораторія містить стенди для дослідження елементів традиційних засобів локальної автоматики, різноманітних перетворювачів сигналів та виконавчих механізмів тощо.

Крім того, тут представлені стенди для вивчення всіх видів промислових контролерів:

 • інтегрованих багатоканальних ПЛК з пропрієтарним програмним забезпеченням,
 • PC-контрлерів,
 • малоканальних засобів побудови розподілених контролерних систем керування із приладами людино-машинного інтерфейсу,
 • промислових контролерів із уніфікованим програмним забезпеченням (стандарту IEC 61131-3)
 • засобів формування промислових комп’ютерних мереж.

 

Мультимедійні аудиторії (530, 528)

Кафедра забезпечена великими потоковими аудиторіями для проведення занять з використанням мультимедійних засобів. Можливість спільного доступу дозволяє студентам активно приймати участь у вирішенні поставлених задач в реальному часі. В цих аудиторіях проходять лекційні та практичні заняття,  відбуваються міжнародні конференції, захисти дипломних робіт та дисертацій.

Дані аудиторії використовуються для викладання курсів з програмування, числових методів, оптимізації, інформаційних систем і т.д.

 

Українсько-норвезький центр дистанційного навчання

На кафедрі створено українсько-норвезький центр дистанційного навчання.  Обладнаний робочими місцями та спеціальним обладнанням для проведення відео-конференцій, центр дає змогу проводити інтерактивні лекційні, семінарські та індивідуальні заняття з викладачами, які працюють в інших університетах Європи та США.

Доступ до інформаційно-навчальних ресурсів європейських університетів та залучення закордонних викладачів дозволяє студентам отримати цінний досвід на рівні міжнародної академічної спільноти.

Обладнання для задач машинного зору та робототехніки

Придбане за сприяння Європейської комісії в рамках виконання міжнародного наукового проекту MASTERLY (Nimble Artificial Intelligence driven robotic solutions for efficient and self-determined handling and assembly operations. Grant agreement ID: 101091800)

Intel RealSense Depth Camera D455

потужна стерео-камера, призначена для застосування в різних областях, таких як машинний зір, робототехніка, віртуальна реальність тощо і може бути використана для розпізнавання облич, вимірювання відстані, стеження за рухами, 3D-сканування та багато іншого

 • D455 частіше використовується для застосувань, де потрібне точне визначення глибини в невеликому діапазоні відстаней, таких як віртуальна реальність, робототехніка тощо

Більше інформації на офіційному сайті виробника

Intel RealSense D405

це стереокамера малого діапазону дії, яка забезпечує субміліметрову точність для задач комп’ютерного зору на близькій відстані. Ця камера працює у діапазоні від 7 см до 50 см з мінімальним розміром об’єкта детектування <1 мм на відстані 7 см.

 • D405 можуть використовуватись для аналізу дефектів, дистанційного вимірювання розмірів ран, розв’язання задач захоплення та встановлення ооб’єктів.

Більше інформації на офіційному сайті виробника

Intel RealSense L515

це легка та потужна лазерна глибинна камера, спеціально розроблена для застосувань у сферах комп’ютерного зору, робототехніки, віртуальної реальності тощо

 • L515 найчастіше використовують для вимірювання глибини на великій відстані, таких як нагляд, сканування приміщень або для використання на відкритій місцевості.

Більше інформації на офіційному сайті виробника

X