Горизонт Європа

Nimble Artificial Intelligence Driven Robotic Solutions for Efficient and Self-Determined Handling and Assembly Operations (MASTERLY)

HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-04: Intelligent work piece handling in a full production line (Made in Europe Partnership) (RIA)

Останніми роками відбувся перехід від масового виробництва до налагодження, створюючи нові виклики для звичайних виробничих ліній, які традиційно були зосереджені на одному варіанті продукту або сімействі продуктів. Ці обмеження стають дедалі очевиднішими у світлі мінливих потреб сучасного виробництва. Для вирішення цих проблеми в рамках виконання проекту MASTERLY метою є розроблення гнучких роботизованих рішень, які можуть подолати ці обмеження. У свою чергу це передбачає використання модульних захватних пристроїв у поєднанні з найсучаснішими роботизованими технологіями, такими як мобільні, промислові та колаборативні роботи, а також розумні крани. Ці рішення будуть вдосконалені розширеними можливостями управління та сприйняття на основі штучного інтелекту, які дозволять їм працювати автономно, обробляючи широкий спектр частин, що відрізняються за розміром, формою та матеріалом, і бути прийнятними для працівників будь-якої статі.

Більше про проект:

YouTube , LinkedIn

Проект профінансовано Європейською комісією в рамках програми Горизонт Європа / Грантова угода №101091800

X