PHD-Методичне забезпечення

Навчальні плани

 • Навчальний план для докторів філософії 2022 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Денна форма навчання [УКР]
 • Навчальний план для докторів філософії 2022 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Заочна форма навчання [УКР]
 • Навчальний план для докторів філософії 2020 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Денна форма навчання [УКР]
 • Навчальний план для докторів філософії 2020 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Заочна форма навчання [УКР]
 • Навчальний план (Curriculum) для докторів філософії (PhD) 2020 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (Automation and Computer-integrated Technologies). Денна форма (Full-time) навчання [ENG]

Робочі навчальні плани

 • Робочий навчальний план для докторів філософії 2022 року зарахування освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної форми навчання [УКР]
 • Робочий навчальний план для докторів філософії 2022 року зарахування освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчання [УКР]
 • Робочий навчальний план для докторів філософії 2021 року зарахування освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної форми навчання [УКР]
 • Робочий навчальний план для докторів філософії 2021 року зарахування освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчання [УКР]

Силабуси нормативних дисциплін

 • Філософські засади наукової діяльності [очна] [заочна]
 • Іноземна мова для наукової діяльності [очна] [заочна]
 • Методологія наукових досліджень у галузі [очна] [заочна]
 • Спеціальні розділи теорії автоматичного керування [очна] [заочна]
 • Програмно-технічні засоби систем керування [очна] [заочна]
 • Моделювання та оптимізація об’єктів та систем керування [очна] [заочна]
 • Організація науково-інноваційної діяльності [очна] [заочна]
 • Педагогічна практика [очна заочна]

Силабуси вибіркових дисциплін

X