PHD-Методичне забезпечення

Навчальні плани

  • Навчальний план для докторів філософії 2023 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Денна форма навчання [УКР]
  • Навчальний план для докторів філософії 2023 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Заочна форма навчання [УКР]
  • Навчальний план для докторів філософії 2022 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Денна форма навчання [УКР]
  • Навчальний план для докторів філософії 2022 року зарахування. Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Заочна форма навчання [УКР]

Силабуси нормативних дисциплін

Силабуси нормативних і вибіркових дисциплін [Завантажити]

Робочі навчальні плани

  • Робочий навчальний план для докторів філософії 2022 року зарахування освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної форми навчання [УКР]
  • Робочий навчальний план для докторів філософії 2022 року зарахування освітньо-наукової програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчання [УКР]

X