Наукова школа

Назва: Комп’ютерно-інтегровані ресурсоощадні системи керування технологічними процесами та виробництвами.

Керівник: д.т.н., проф. Жученко Анатолій Іванович, професор кафедри технічних та програмних засобів автоматизації, заслужений працівник освіти України

НДР: Створення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження.

Основні напрямки досліджень

Використання методів штучного інтелекту у системах керування технологічними процесами
Розробка адаптивних і робастних систем керування технологічними процесами хімічної промисловості
Використання статистичних ме¬то¬дів у системах контролю якості продукції
Імітаційне моделювання об'єктів з розподіленими параметрами, ідентифікація елементів систем керування
Математичне моделювання та оптимальне керування технологічними процесами
Проектування і розробка програмного забезпечення систем керування.
Використання сучасних засобів мікропроцесорної техніки та SCADA-систем

14
Захищено дисертацій
28
Монографії, посібники
176
Опубліковано статей
39
Отримано патентів
X