Наукова школа

Назва: Створення комп’ютерно-інтегрова­них систем керування технологічними процесами та виробництвами для забезпечення якості продукції та ресурсозбереження.

Керівник: д.т.н., проф. Жученко Анатолій Іванович, завідувач кафедри технічних та програмних засобів автоматизації, заслужений працівник освіти України

НДР: Створення комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічних процесів та виробництв переробних галузей промисловості України для забезпечення ресурсо- та енергозберігаючих режимів їх функціонування.

Основні напрямки досліджень

Використання методів штучного інтелекту у системах керування технологічними процесами
Розробка адаптивних і робастних систем керування технологічними процесами хімічної промисловості
Використання статистичних ме¬то¬дів у системах контролю якості продукції
Імітаційне моделювання об'єктів з розподіленими параметрами, ідентифікація елементів систем керування
Математичне моделювання та оптимальне керування технологічними процесами
Проектування і розробка програмного забезпечення систем керування.
Використання сучасних засобів мікропроцесорної техніки та SCADA-систем

11
Захищено дисертацій
24
Монографії, посібники
126
Опубліковано статей
31
Отримано патентів
X