Сазонов Артем Юрійович

Сазонов Артем Юрійович

к.т.н., доцент, відповідальний за міжнародну діяльність

Автор понад 60 наукових та методичних праць. Лауреат премії Верховної Ради України для молодих учених.

Проходив стажування у Віденському технічному університеті (TU Wien), Республіка Австрія за підтримки Австрійської агенції з міжнародного співробітництва, освіти та досліджень (OeAD) за темою: “Дослідження систем комп’ютерного зору для їх застосування у динамічних середовищах” (англ. – Investigation of Computer Vision System for the Application to Dynamic Environments).

Приймав участь у міжнародному проекті TEMPUS “EU-PC Double Degree Master Program in Automation/Mechatronics (MPAM)”. Реєстраційний номер 517138-TEMPUS-1 -2011 -1 -CZ-TEMPUS-JPCR.

Наукові інтереси: машинний зір, машинне навчання, робототехніка

Веде курси: Машинний зір та когнітивна робототехніка, контроль та керування хіміко-технологічними процесами, контроль та керування біотехнологічними процесами. Керує підготовкою дипломних проєктів бакалаврів та магістерських дисертацій.

X