Ладієва Леся Ростиславівна

Ладієва Леся Ростиславівна

к.т.н., доцент

Заслужений викладач КПІ, нагороджена знаком «Відмінник освіти України», подякою міністра освіти і науки України
Є автором/співавтором більше 250 наукових праць, з них 59 статей у фахових виданнях,
16 – публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus та WoS, 10 патентів та 3 авторських свідоцтва.
За період роботи видала 15 монографій, навчальних посібників та 27 навчально-методичних розробок.
Під її керівництвом захистилося 2 кандидатів технічних наук: Жулинський О.А. у 2008р. тема «Оптимальне керування і моделювання процесом контактної мембранної дистиляції»;
Дубік Р.М. у 2019 р. тема «Моделювання і робастне керування процесом мембранної дистиляції».

Наукові інтереси: Моделювання, оптимальне керування технологічних процесів.

Веде курси: Оптимальні системи керування, Аналіз, синтез та оптимізація систем керування, Дослідження операцій, Методи оптимізації та пошуку оптимальних рішень, Оптимізація систем керування, Оптимізація технологічних процесів.
Керує підготовкою дипломних проєктів бакалаврів та магістерських дисертацій.

X