Ковалевський Валерій Михайлович

Ковалевський Валерій Михайлович

к.т.н., доцент

Веде курси: Комп’ютерні технології (Програмування мовою С, Візуальне програмування прикладних програм), Технічні засоби автоматизації (Електричні пристрої систем керування і автоматизації), Контроль та керування хіміко-технологічними процесами. Автор 41 наукової та методичної публікації, має 4 авторських свідоцтва на винаходи. Веде дипломне та курсове проектування, керує магістерськими роботами.

X