Абрамова Алла Олександрівна

Абрамова Алла Олександрівна

I am Title

Веде курси: Мережі обміну даними, Методи синтезу структур технологічних систем, Моделювання технологічних процесів у галузі, Основи надійності складних систем та систем автоматизації, Комп’ютерні технології в інженерній хімії, Автоматизовані системи екологічного моніторингу та ресурсозбереження. Рецензент журналу «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies». Автор 93 наукових та методичних праць, має 7 авторських свідоцтв. Керує бакалаврськими роботами.

X