Вебінар Schneider Electric

Слухачі магістерської підготовки, які обрали для вивчення дисципліну «Міжнародні стандарти проєктування та експлуатації систем автоматизації» та бакалаври 4 курсу відвідали вебінар «Automation Expert. Занурення в стандарт IEC 61499 для розподілених систем промислової автоматизації».

Це була цікава та корисна зустріч з професіоналами-практиками, яка посприяла розширенню професійного світогляду студентів. Провідні фахівці Schneider Electric розповіли про нові концепції в сфері автоматизації та окреслили перспективи розвитку автоматизованих систем керування у парадигмі Індустрії 4.0 та 5.0. Суттєва увага буда приділена порівнянню концепції, які пропонує стандарт IEC 61499 та існуючих практик розроблення програмного забезпечення автоматизованих систем. Важливо зазначити, що лектор володіє свіжою інформацією не лише в своїй тематиці, а й має уявлення про стан освіти та ринку роботи в Україні на даний момент. Загалом Schneider Electric затвердила свою позицію як провідного спеціаліста АСУ ТП, очікуємо на наступні зустрічі та не менш актуальні теми.

X