Курс Бакалавр (те, чому тебе тут навчать)

Перший курс

 • Робота з сучасними веб інструментами та середовищами розробки
 • Основи розробки веб сторінок різної складності з використанням HTML5 та CSS3
 • Розробка адаптивних веб сайтів з використанням Bootstrap 4
 • Базовий курс по JavaScript(ecmascript 6)
 • Розробка інтерективних елементів на сторінці з використанням jQuery та React

 • Основи мови програмування JAVA
 • Принципи ООП та їх реалізація
 • Поняття класів і об’єктів
 • Розробка програмного забезпечення систем керування

 • Інтерполяційний поліном. Згладжуючий поліном. Схема Хоренра
 • Двовимірна та тривимірна графіка
 • Чиселне інтегрування та диференціювання
 • Розв’язання систем рівнянь, диференціальних рівнянь та їх систем

 • Основи нарисної геометрії
 • Технічні креслення
 • Основи роботи у програмному продукті AutoCAD

Другий курс

 • Робота з сучасними веб інструментами та середовищами розробки для backend розробки
 • PHP: Типи даних, операції, конструкції, функції
 • Адміністрування субд Mysql, мову запитів SQL
 • MVC-шаблон та його реалізацію на основі Laravel
 • Використання вбудованих бібліотек Php

 • Топологія звичайних диференціальних рівнянь
 • Опис аналогових систем
 • Поняття s та z площин
 • Передатні функції та методи їх отримання

 • Аналіз технологічного процесу, як об’єкту автоматизації та автоматичного контролю і регулювання
 • Засвоєння принципів роботи і функціональних можливостей технічних засобів (пристроїв, приладів, регуляторів) у контурах контролю, сигналізації та регулювання
 • Ознайомлення з методами підбору технічних засобів автоматизації для створення систем автоматичного контролю і регулювання
 • Визначення залежностей до характеристик по змінам сигналів між технічними засобами у контурах контролю, сигналізації та регулювання

Третій курс

 • Основи комбінаторики
 • Вступ до математичної статистики
 • Закони розподілу випадкових величин
 • Програмування алгоритмів розв’язання задач числового аналізу

 • Елементна база комп’ютерної електроніки
 • Основи аналогової електроніки
 • Основи цифрової електроніки

 • Дослідження якісних характеристик систем керування
 • Методи синтезу систем керування
 • Дослідження якості цифрових систем керування
 • Алгоритми керування технологічними процесами

 • Інтерполяційний поліном. МНК. Сплайни
 • Апроксимація ланки транспортного запізнювання
 • Моделювання статичного режиму роботи об'єкта
 • Моделювання динамічного режиму роботи об'єкта

 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія графів
 • Дослідження операцій
 • Теорія ймовірностей та математична статистика

Четвертий курс

 • Методи лінійного програмування
 • Методи нелінійного програмування
 • Градієнті методи пошуку оптимуму
 • Динамічна оптимізація
 • Оптимальне програмне керування

 • Технічна структура та функціональний склад автоматизованих систем
 • Принципам побудови мікропроцесорних регуляторів та контролерів
 • Програмування мікроконтроллерів за допомогою мови Асемблер

 • Програмування об'єктів та систем керування у середовищі LabView
 • Основи створення імітаційних моделей
 • Разробка систем керування та технологічної сигналізації
 • Програмна реалізація системи формування звітів про протікання технологічного процесу

Кількість місць на курс Бакалавр

Очна форма навчання

70 БЮДЖЕТНИХ місць
60 контрактних місць

Заочна форма навчання

2 БЮДЖЕТНИХ місць
15 контрактних місць

Як вступити до нас на бакалаврат

1. Здати наобхідні ЗНО

 • Українська мова та література(сертифікати 2017, 2018, 2019, 2020)
 • Математика(сертифікати 2017, 2018, 2019, 2020)
 • Фізика(сертифікати 2017, 2018, 2019, 2020) або іноземна мова(2018 2019, 2020)

2. Отримати по ЗНО бали більші за мінімальні вимоги

 • Загальний рейтинг абітурієнта повинен бути вище 125

3. У визначений термін подати заявку через особистий кабінет

 • Початок прийому заяв та документів: 13 серпня
 • Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні іспити, співбесіду), що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського: 16 серпня
 • Строки проведення співбесід: 17 серпня
 • Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня: 22 серпня, 18-00

4. Після оприлюдення списків рекомендованих до зарахування принести оригінали документів

 • Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 27 серпня, 12-00
 • Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 18-00, 31 серпня

5. Чекати інформації про зарахування

 • Зарахування вступників за державним замовленням: не пізніше 12-00, 05 вересня
 • Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 10 вересня
 • Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 14 вересня

Вітаємо!!!

Ви студент кафедри технічних та програмних засобв автоматизації!