Напрямки

courses

Мікропроцесорна техніка

Основи мікропроцесорної техніки, будова і структура мікроконтролера Raspberry Pi. Налаштування програмного забезпечення Raspberry Pi. Зчитування даних в Raspberry Pi. Робота з перетворювачами сигналів. Робота з зовнішніми пристроями - дисплеєм, двигунами. Основи нейронних мереж, їх реалізація засобами Python.

courses

Програмування

Основи розподілених web-систем. Мова розмітки html. Написання інтерфейсу системи керування "Розумний будинок". Основи роботи з реляційними базами даних. Встановлення СКБД MySQL, створення таблиць БД "Розумний будинок". Демонстрація роботи стенду "Розумний будинок".

courses

Основи систем машинного зору та робототехніки

Програмне та апаратне забезпечення систем машинного зору. Методи обробки зображень, особливості зображень (Features, Key points, Region of Interest). Програмна реалізація методів пошуку особливостей зображень. Основи тримірного зору: карта глибини простору, методи побудови зображень: Depth from Motion, Stereo Vision, Depth Cameras. Налаштування камери мобільної платформи, методи виявлення перешкод.