Вступ PHD

Кафедра ТПЗА (ІХФ) – готує докторів філософії (PhD) за спеціальністю

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Детальніше за посиланням: http://aspirantura.kpi.ua

Інформація для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктор філософії (PhD):

X