151 – Спеціальність (ІХФ)

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (ІХФ)

Вивчається технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення комп'ютерних систем керування у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної та обчислювальної техніки, прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Програмне забезпечення

Вивчаються сучасні мови програмування Java, JS, Python та відповідні фреймворки, прикладні програмні засоби розробки систем керування

Технічне забезпечення

Вивчаються засоби мікропроцесорної техніки, організація мереж передачі даних, програмування мікроконтролерів

Інформаційне забезпчення

Вивчається архітектура багаторівневих систем керування, MES та SCADA-системи, методи аналізу та обробки даних

Ким працюють наші випускники

programming
Програміст
Знання сучасних мов програмування
project
Системний інтегратор
Комплексна ІТ-інфраструктура для автоматизації технологічних та бізнес-процессів
control systems
Інженеp з комп'ютерних систем керування
Знання засобів мікропроцесорної та робототехніки, комп'ютерних систем і мереж, програмних засобів проектування та моніторингу систем керування
analytics
Бізнес аналітик (Big Data)
Інтелектуальні засоби аналізу даних
web
Web Design
Знання графічних редакторів

Які предмети вивчаються

 • Програмування – 1. Основи web-програмування
 • Програмування – 2. Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Технології розробки програмного забезпечення
 • Числові методи
 • Прикладне програмне забезпечення
 • Комп’ютерна електроніка
 • Технічні засоби автоматизації
 • Основи системного аналізу
 • Технології штучного інтелекту
 • Інтелектуальні системи управління
 • Машинний зір та когнітивна робототехніка
 • Теорія автоматичного управління
 • Прийняття рішень в системах керування
 • Адаптивні та робастні системи
 • Засоби проектування інформаційних систем
 • Промислові контролери
X